top of page
  • Camilla

De druk om te posten op Instagram (@laurahoens)


Ken je het gevoel dat je iets moét posten online? De druk om iets te plaatsen?


De laatste maanden voelde ik deze druk enorm. Ik startte met het posten van mijn naaiprojecten op Instagram op 23 juli 2020. Mijn eerste obstakel was dat ik moest foto’s nemen van mijn projecten en mezelf in deze projecten. Ik hou er niet van om op foto’s te staan, maar raakte eraan gewoon tegen het einde van de dag. Toch houdt dit mij vaak nog tegen om nieuwe projecten te posten.

Op dat moment had ik genoeg foto’s van mijn projecten om twee keer per week te posten tot de maand december. Eén keer de aan-foto’s en de andere keer meer details van het project.


Omwille van schoolwerk had ik niet genoeg tijd om te naaien en naaide ik bijgevolg niets tussen september en december. Dit maakte mij bang omdat dit ervoor zorgde dat ik niets had om te posten in januari.

Achter mijn examens, die eindigden in de laatste week van januari, startte mijn klinische stage. Hierbij liep ik stage in een ziekenhuis op de dienst dieetkunde. Tijdens deze periode had ik ook bijna geen tijd om te naaien, toch slaagde ik erin om enkele makkelijkere kledingstukken te maken. Deze kledingstukken namen niet veel tijd in beslag en zorgden ervoor dat ik toch iets kon posten op Instagram.

Na mijn klinische stage had ik vier weken “vakantie”. Tijdens deze periode moest ik studeren voor mijn examen in juni, werken voor de stageperiode die nadien begon én zoeken naar werk. Toch maakte ik dat ik ongeveer 2 uur per dag naaide, van 18h – 20h.


Dan na vier weken startte een nieuwe stageperiode en voelde ik zoveel druk dat alles goed moest zijn. Het was een groepswerk, maar iedereen had zijn eigen onderdeel die veel tijd vergden. EN ik wou ook nog studeren voor mijn examen. Het was te veel om gebolwerkt te krijgen, waardoor ik geen tid had om te naaien. Al was het niet enkel dat, ik wou ook niet naaien omdat de druk om iets op Instagram te posten te groot werd.Ik postte iets op 10 mei en dan stopte ik voor twee weken. Op dit moment begin ik opnieuw foto’s online te plaatsen, maar enkel wanneer ik wil. Soms is de druk zo groot dat we een burn-out krijgen en we niets online kunnen/willen plaatsen. Het is oké om niet altijd iets te willen posten. Het is oké om niet te willen naaien. We zouden niet de druk moeten voelen om iets te doen waar we van houden. En het is oké als mensen stoppen met je te volgen omdat je niet voldoende post of omdat je even stopt met posten voor enkele weken of zelfs voor enkele maanden. Mensen die je dan stoppen met volgen, zijn geen echte volgers. Echte volgers en echte vrienden blijven je altijd volgen, ook als je niet wekelijks post. Ik vind het belangrijk dat het stigma dat errond hangt besproken wordt. Het is belangrijk dat erover gepraat wordt. En je zou je niet schuldig moeten voelen over niet posten wanneer je niet wil.


YOU DO YOU <3

9 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page